Vad som hänt med städer som blivit utsatta för radioaktivitet, t.ex. genom en kärnkraftsolycka eller atombomb

Vad som hänt med städer som blivit utsatta för radioaktivitet, t ex genom kärnkraftsolycka eller atombomb?

Invånarna i staden som blivit utsatt av en kärnkraftsolycka måste evakuera och fly från staden för att radioaktiviteten är så pass skadlig. När strålningen träffar kroppen bildas elektriskt laddade atomer och molekyler, som kallas för joner. De börjar bilda flera främmande ämnen i vår vävnad. Och de ämnena kan orsaka skador på cellerna.

 

Radioaktiva ämnen kan fastna i gräset, korna kan äta det och det kan senare hamna i mjölken.

Strålning kan skada levande celler, det kan ge kroppskador och genetiska skador. De genetiska skadorna påverkar avkomman, medan de kroppsliga skadorna påverkar individen som fått i sig strålningen.
De genetiska skadorna är mutationer på könscellerna, och påverkar därför inte individen dom tar emot strålningen, utan avkomman.


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mutation_of_Genes.jpg
Lisens: CC BY-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

När celler förökar sig delar de på sig, detta kallas för celldelning. Ungefär var tionde celldelning blir det ett fel, men det rättas till av skyddsmekanismer. Om ett fel inte upptäcks blir det en mutation.

Radioaktiviteten kan göra att djur muteras, t.ex. har man märkt att efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl har fåglar i området mindre hjärnor, träden växer långsammare och det finns inte lika många insekter.

Man har också märkt att döda växter inte förmultnar, utan ligger kvar på marken.

Eftersom vatten kan bli förorenat så skulle det bli svårare att hålla sin hygien eftersom man det kan vara skadligt att få i sig vatten som bär med sig strålning. Sjukdomar och epidemier skulle bli vanligare. Alfastrålning kan komma in i kroppen via dricksvattnet, och kan öka risken för cancer.

Källor: http://www.natursidan.se/nyheter/tjernobylkatastrofen-paverkar-fortfarande-naturen/

http://www1.biol.lu.se/fraga/?p=842

http://laromkarnvapen.se/karnvapnens-konsekvenser/medicinska-konsekvenser/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *