Vad är radioaktiv strålning? – Lovisa, Johanna och Jonas

Vad är radioaktiv strålning/radioaktivitet?

Ett radioaktivt ämne innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör så att atomerna blir instabila och då för att göra atomerna instabila och för att skapa stabilitet avger de strålning eller sönderfaller. Vilken slags strålning som avges beror på storleken på atomen.

Radioaktiv strålning är när en atom innehåller för mycket energi och då hamnar den i obalans. För att atomen ska återfå sin balans, ger den ifrån sig energin i form av strålning (radioaktiv strålning). Det finns tre olika slags strålning:

Alfastrålning

Alfastrålning är heliumkärnor. Stora radioaktiva atomer sönderfaller genom att avge heliumkärnor d.v.s. kärnor som består 2 protoner och 2 neutroner. Uran-238 är det tyngsta naturliga grundämnet och är radioaktivt och sönderfaller genom en kedjereaktion med många steg. Det som kan stoppa alfastrålning är faktiskt människohud. De stora alfapartiklarna bromsas lätt av huden men om strålningen når in i kroppen via mat eller inandning är den extremt farlig.

Betastrålning

Betastrålning är elektroner. Små radioaktiva atomer som t.ex. super tungt väte sönderfaller genom att avge elektroner (betastrålning). Varje gång en neutron ombildas till en proton så avges det en elektron. Om man får betastrålning strålad på huden så kan det leda till cancer men betastrålningen är farligast om vi förtär den.  En aluminiumplatta kan stoppa betastrålning.

Gammastrålning 

Gammastrålning är ljus. Det är många mellanstora atomer som avger gammastrålning. En neutron ombildas till en proton genom att avge en elektron. Den nya atomen sönderfaller därefter genom att avge gammastrålning som är kort vågigt ljus. Strålarna tränger obehindrat in i kroppen men är mindre farliga än de andra strålningstyperna. En tjock blyplatta kan stoppa gammastrålning.

Alfa, beta och gammastrålning kallas tillsammans för joniserande strålningar.

Strålning är helt naturligt och finns överallt runt omkring oss. Strålning kan komma från antingen solen, rymden eller från radioaktiva ämnen i marken.

Varför är radioaktiv strålning farlig?

Radioaktiva ämnen är farliga eftersom de avger strålning med så hög energi så att strålningen kan riva på elektroner från atomer och molekyler, så att det blir elektriskt laddade (joner). Om en människas kropp, organ eller några celler utsätts för radioaktiv strålning kan det uppstå skador.

Om strålningen är riktigt stor så kan den ha ihjäl de drabbade cellerna. Celler kan ersättas av nya celler men om celldöden är så omfattande så kan inte cellerna det och då kan ett helt organ förstöras. Om strålningen är mindre så att den inte har ihjäl cellerna, kan det istället förstöra vårt DNA och medföra genetiska mutationer. Ibland kan enzymer reparera skadorna men inte alltid och då ombildas cellen till en cancercell. Radioaktivitet behöver inte bara vara skadlig, den kan även vara bra om den används på rätt sätt. Radioaktivitet kan b.la. användas till att döda cancerceller genom att slå sönder dem.

År 1896 gjorde Henri Bequerel en viktig upptäckt. Han hade lagt lite salt som innehöll uran, ovanpå en ask med fotografisk film som han placerade i en mörk byrålåda. Trots mörkret och skyddspapperet runt filmen, fanns det en bild av saltet på filmen. Bequerel drog då slutsatsen att uran måste sända ut någon slags strålning. Strålningen uppkommer hos grundämnen som har isotoper där kärnan innehåller för mycket energi. Kärnan är därför instabil och strävar efter att göra sig  av med energi för att komma i ett stabilt läge.

Marie Curie

Marie Curie var en fransk kemist och fysiker. Hon var en av tidernas mest berömda vetenskapskvinna. Hon upptäckte Radium och Polonium. Hon föddes I polen och levde mellan 1867-1934. Marie Curie har lagt grunden till vår förståelse av atomen uppbyggnad. Marie har fått nobelpriset i både kemi och fysik. Marie har alltid haft en stark vilja ett väldigt bra minne.

Marie var femte yngsta barnet i familjen och växte inte upp under så bra förutsättningar. Hennes äldsta syster dog när hon var tio år gammal och hennes mamma dog när hon var 12 år gammal. Hennes föräldrar var lärare och hade förlorat hela sin förmögenhet på dåliga investeringar. När Marie hade gått ut gymnasiet började hon arbeta som hjälplärare och guvernant för att hjälpa sin syster betala hennes medicin utbildning. 1891 tar Marie examen i fysik och ett år senare i matematik. Marie Curie var en naturbegåvning och väldigt lättlärd som barn.

Hon bestämde sig för att forska och valde att studera uranstrålning, radioaktivitet. År 1898 upptäckte hon tillsammans med sin man Pierre Curie ämnena Polonium och Radium. År 1910 lyckades Marie framställa rent radium i metall och hon insåg, till skillnad från andra forskare, att strålning var ett resultat av att atomen sönderföll. Senare i hennes liv tilldelades hon tillsammans med hennes man ett nobelpris i fysik, för deras forskning av radioaktivitet.

Det står inte vem som är upphovsmannen.

https://www.google.se/search?q=marie+curie&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQ45nwxt3SAhXKFiwKHSAyB3MQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=marie+curie&tbm=isch&tbs=sur:fc&*&imgrc=GOi4zg4Fv1EQcM:

Licens: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marie_Curie_c1920.png

Upphovsmannen:  OpenClipart-Vectors

Licens: https://pixabay.com/sv/service/terms/#usage

Källa: https://www.google.se/search?q=marie+curie&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjA1u2RyN3SAhWIEywKHRVDC-EQ_AUIBigB&biw=1517&bih=735#tbs=sur:fc&tbm=isch&q=radioaktiv+str%C3%A5lning&*&imgrc=AJfU2xb_jppNKM:

https://pixabay.com/sv/radioaktiva-fara-k%C3%A4rnkraft-147921/

Fakta källor

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/marie-curie

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

http://illvet.se/fysik/partiklar/radioaktivitet-ar-instabila-atomer

https://projekttjernobyl.se/radioaktivitet.html

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *