Statisk Elektricitet , Lina 8G

 

Uppgifter:

Uppgift 1: Efter att vi gned ballongen mot hår så försökte vi sätta den på en av väggarna i NO-salen. Ballongen gled ner en bit innan den stannade och fastnade på väggen.

Uppgift 2: Först blev det ingen reaktion när vi förde linjalen mot silkespapperet när den ej var gnuggad mot ylletyget. Men sedan när vi gnuggat linjalen mot ylletyget och förde mot silkespapperet så fastnade en del av papperet mot den linjalen.

Uppgift 3: När vi gjorde samma sak med mannagrynet fick vi samma resultat som punkten ovan. Den här gången väntade vi en stund för att se vad som hänt när mannagrynen fastnat på linjalen. Då kunde vi se att en del av grynen lossnade från linjalen. Dock blev det ett för oklart resultat för att dra några slutsatser.

Uppgift 4: När vi förde ihop de två linjalerna som gnuggats med ylletyget började den linjalen som hängde i stativet att röra sig i motsatt riktning från linjalen som vi höll i handen.

Uppgift 5: Det som händer på filmen är att vattenstrålen dras mot den laddade ebonitstaven medan matoljan är opåverkad. Detta beror på att vatten är ett polärt ämne (ett ämne vars laddningar har delat på sig och är ojämnt fördelade i molekylen). Vatten är lite mer negativt laddat en positivt på grund av syreatomen. När man laddar ebonitstaven med katthåret så överförs ebonitstavens negativa laddningar, vilket är elektroner, till katthåret. Detta gör att staven är positivt laddad. När vi sedan för staven mot vattnet kommer vattnets negativa laddningar (elektroner) att dras till ebonitstavens positiva laddningar för att jämna ut obalansen och det är därför vattenstrålen dras mot ebonitstaven. Oljan är inte polär(laddningarna är jämt fördelade). Detta gör att oljan inte kan dras till staven då den inte är tillräckligt negativt laddad.

Uppgift 6: När John Travolta gnuggar sitt ben mot mattan överförs mattans negativa laddningar till John Travolta. När han sedan kommer i kontakt med dörrhålet överförs de negativa laddningarna dit. Utifrån det drar jag slutsatsen att dörrhålet leder ström och att det är positivt laddat eller har en obalans när det gäller negativa laddningar. Det uppstår då en urladdning och det är därför han får en stöt.

Uppgift 7: När ballongen gnuggas mot tröjan förflyttas tröjans negativa laddningar till ballongen som då blir positivt laddad. När ballongen sedan förs till väggen attraheras den negativt laddade ballongen med väggens positiva laddningar medan de negativa laddningarna repellerar (stöter bort) med väggens negativa laddningar. När man sedan återför ballongen till den nu positivt laddade tröjan uppstår en attraktion mellan tröjans positiva laddningar och ballongens negativa laddningar.

Frågor:

Hur fungerar statisk elektricitet?

Statisk elektricitet är när två material rör sig mot varandra och sedan dras ifrån varandra. Elektronerna förflyttar sig mellan de olika materialen vilket gör att ett material blir positivt laddat och det andra negativt laddat. Detta framkommer extra tydligt i uppgift fyra där de båda linjalerna får likadana laddningar och därför repellerar vilket gör att den ena linjalen rör sig i motsatt riktning i förhållande till den andra. Statisk elektricitet kan vid en urladdning skapa en stöt vilket förkommer i uppgift sex med John Travolta.

 

 

 

Vad beror statisk elektricitet på?

Statisk elektricitet beror på att en obalans mellan elektroner uppkommer när två material rör vid varandra. Ju större skillnad eller obalans desto högre spänning får laddningen. Detta gick att se vid uppgift sju när ballongen gnuggades mot tröjan. Laddningen blir starkare om man gnuggar materialen mot varandra då kontakten mellan föremålen får en större yta.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *