Planering- Lovisa

 

Planering- Lovisa

I denna laboration ska jag tillsammans med en kamrat eller själv planera en laboration där man ska ta reda på om olika kemiska föreningar är jonföreningar eller molekylföreningar. Målet med att skriva en egen planering är att man ska kunna följa sig egen planering sedan när man ska utföra labben. Den övergripande frågan är:

Är det en jonförening eller en molekylförening?

Den fakta man behöver när man utför laborationen är att alla lösningar som innehåller joner leder ström. Vi ska undersöka olika lösningar och om de leder ström eller inte. Molekylföreningarna kan inte leda elektricitet eftersom molekyler är oladdade. De fasta ämnena ska vi blanda ut med vatten.

Material

Olika kemiska föreningar: Socker, druvsocker, koksalt, T-röd, matolja, Ammoniumklorid (salmiak), Amylos (majsstärkelse), Kalciumfosfat (gips), Natriumvätekarbonat, paraffinolja och Äppeljuice.

Bägare (100 ml)

Doppelektrod

Skedar

Tratt

Filterpapper

Vatten

Termometer

Urglas

Våg

Metod/instruktion

Steg 1: Börja med att sätta på dig en labbrock. Denna laboration innehåller inga frätande ämnen så vi behöver inga skyddsglasögon förutom när vi laborerar med gips då det kan vara irriterande för ögonen.

Steg 2: Fyll en bägare med vatten om ämnet du ska undersöka är fast. Tillexempel salt eller socker är fasta ämnen, då fyller du din bägare med ungefär 40-60 ml vatten och ungefär en matsked av det fasta ämnet så att man får tillräckligt av ämnet. Rör om med skeden. För ned doppelektroden i lösningen och se om lampan börjar lysa. Om lampan börjar lysa så är det en jonförening medan om den inte gör det så är den en molekylförening.

Steg 3: Gör likadant som i steg 2 med alla lösningsmedel. Tänk på att alla lösningar måste vara lösa så man måste blanda alla torra ämnen med vatten. Du behöver inte blanda de ämnen som redan är i vätskeform med vatten som t.ex. äppeljuice. Gör samma försök flera gånger för att få ett säkrare resultat och gör t.ex. en tabell på datorn så kan du jämföra dina resultat på olika sätt och se om du får liknande resultat eller olika. Anteckna på datorn och skriv en slutsats/resultat. Svara på den övergripande frågan, alltså skriv ned de ämnen som var jonföreningar och molekylföreningar samt så kan du berätta vad det är för skillnader på en jonförening och en molekylförening.

Fördjupad undersökning

Fundera på vad du kan använda de olika materialen du har tillgång till. Om du kanske vill ha ett mer utvecklat resultat och analysera mer om varför resultat kan bli som det blir så kan du göra/tänka på följande saker under labben:

  • Tillexempel så kan du med hjälp av en termometer granska vilka temperaturer de olika lösningarna har och om det kan påverka resultatet.
  • Ta tid med hjälp av t.ex. en tidräknare i mobilen om hur lång tid det tar för lampan på doppelektroden att tändas om det är en jonförening. Då kanske man kan få fram ett resultat om hur bra de olika jonföreningarna leder elektricitet.
  • Du kan använda en våg och se om resultat påverkas beroende på t.ex. hur många gram salt du använder under ett försök.
  • Du kan testa att filtrera t.ex. saltvattnet med hjälp av ett filterpapper och en tratt och ha ett saltvatten som inte är filtrerat och se om det påverkar.
  • Du kan testa att hälla din lösning på ett urglas och lyfta upp den och titta under och se om det händer något. Man kanske kan se om lösningen rör sig annorlunda osv.
  • Man kan testa olika mängder utav lösningarna och se om mängden påverkar t.ex.  hur starkt lampan på droppelektroden lyser.
  • Anteckna alla dina resultat medan du gör labben så att du inte glömmer bort något.

Ett exempel på en påbörjad tabell:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *