Om- Därför ska vi vinna

Vi tycker att vi borde få pris i webbstjärnan eftersom att hemsidan nu har blivit en naturlig del av vår skolvardag och vi kan inte tänka oss att arbeta på något annat sätt. Atomerochmolekyler.se har hjälpt eleverna att förstå och lära sig om atomer och molekyler samt om webbpublicering och upphovsrätt. Hemsidan gör också att eleverna kan sköta mycket av sitt skolarbete var de än är. Åker någon av eleverna på semester under terminen så behöver de inte komma efter utan kan följa No-lektionerna och göra uppgifterna som alla andra i klassen gör.Man kan även se vad som har gåtts igenom genom att presentationer och de filmer som använts på lektionerna ligger på sidan och är lätt att komma åt.