Om- Vårt syfte

Syftet med den här hemsidan är flera:

  • Att eleverna lätt ska komma åt det material som de behöver för att lära sig om atomer och molekyler. De ska även vara lätt att komma åt det även om man inte är i skolan så att man kan följa undervisningen även om man är hemma och sjuk eller kanske borta på semester.
  • Att föräldrar ska kunna följa undervisningen och vad eleverna ska lära sig samt kunna se vilka uppgifter eleverna har. Det gör att föräldrar kan stötta sitt barn.
  • Att alla som vill lära sig om atomer och molekyler ska kunna göra det på ett lätt och interaktivt sätt. På sidan finns både filmer, länk till interaktivt periodiskt system samt interaktiva laborationer som gör att man lättare förstår och lär sig.
  • För att andra lärare också ska kunna använda sidan till sina elever.