Om- Vad vi har lärt oss

Genom att arbeta med atomerochmolekyler.se så har både elever och lärare lärt sig mycket. Framförallt så har vi lärt oss om hur man publicerar på webben. Eftersom att man hela tiden  måste tänka på vad man använder för material så har vi även lärt oss väldigt mycket om upphovsrätt och vad man får göra och inte göra när det gäller andras material. Vi har lärt oss att göra avancerad googlesökning för att hitta just de bilder som vi kan använda. Att man kan söka på bilder på olika sätt. De som vi har behövt använda är: Material som får användas och delas och material som får användas, delas och ändras.

Vi har också via hemsidan lärt oss massor om atomer, molekyler, joner, jonföreningar, molekylföreningar och om olika typer av strålning.