Om – upphovsrätt

För att vi inte ska bryta mot upphovsrätten så ska vi inte lägga ut andras text eller bilder såvida de inte har creative commonslicens eller vi har fått upphovsmannens tillåtelse.

Bilderna på den här sidan är till största del våra egna. Är de inte det så har vi angett upphovsman och källa.

När det gäller vårt eget material har vi diskuterat i klasserna hur vi ska låta andra använda våra bilder, texter och filmer.. Vi har kommit fram till att vi licenserar materialet på vår hemsida med licensen :

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens.

Det här betyder att du får använda våra bilder, vår text och våra filmer om du vill, så länge du uppger var du har fått det från. Du får däremot inte göra om eller använda vårt material i kommersiellt syfte.