Lektioner – Atomer och Molekyler

Syfte med arbetsområdet:

Att eleven ska träna på att använda fysikens/ kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska/kemiska samband i naturen och genomföra systematiska undersökningar i kemi,

Centralt innehåll som bearbetas:

Kemi: 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Fysik:

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Lärandematris

 

larandematris1larandematris2

Lärandesmatris – Atomer- Molekyler-Kemiska föreningar