Lektion – Hur blir det när man kopplar?

Lärandemål:

Genomföra systematiska undersökningar och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Lektionsmål:

Lära dig att koppla olika elektriska kretsar så som parallellkoppling och seriekoppling och förstå deras olika egenskaper

Du ska börja med att hämta hem den interaktiva laborationen. Klicka på följande länk: Till Phet interaktive simulation från university of Colorado

  1. Klicka på ” download”
  2. Klicka på ” behåll” i vänstra nedre hörnet
  3. Klicka på ”circuit- construktion” I vänstra nedre hörnet.
  4. Dags att börja labba. Se till att undersöka hur det fungerar skriv ordentliga resultat och slutsatser kring vad som händer.
  5. När du har gjort laboration A1-A7 så försöker du att besvara följande övergripande fråga:  Sven har ett litet hönshus. I hönshuset ska han sätta in tre lampor  som han vill ska lysa så starkt som möjligt. Hur ska han koppla sina lampor? Motivera och förklara, och skriv fördelarna  med din lösning.

Laboration

När man ska få en lampa att lysa så behöver man ledningar, en lampa och ett batteri. För att elektronerna ska komma fram så krävs det att man har en sluten ledning.

 A1. Gör så att lampan lyser med hjälp av ledningar, batteri och en lampa. Ta ett skärmklipp och lägg in i ett dokument.


A2.
Mät vilken spänning det är över batteri och lampa med voltmätaren( klicka i voltmeter). Är det någon skillnad?

A3. Klicka där det står ” Grab bag”. Då får du fram ett antal föremål. Undersök vilka av föremålen som leder ström. Du behöver ledningar, en lampa, ett batteri förutom de föremål du ska undersöka. Skriv upp vilka av föremålen som leder ström.

A4. Du ska nu koppla två lampor i serie. Blir det någon skillnad jämfört med om du hade en lampa? Mät spänningen över varje lampa. Hur är spänningen över en lampa jämfört med batteriet.

Bild-seriekoppling-298x300

A5. Du ska nu koppla tre lampor i en serie. Blir det någon skillnad?
Mät spänningen över varje lampa. Hur är spänningen över en lampa jämfört med batteriet. Ta bort en lampa utan att koppla ihop ledningarna. Vad händer? Försök att förklara.

A6. Vad tror du händer när det gäller hur starkt lamporna lyser om du kopplar in 4 lampor till i serie med de övriga tre lamporna.

A7. Nu ska du koppla in tre lampor parallellt. På bilden nedan kan du se hur det ser ut när två lampor är kopplade parallellt.

Bild-parallellkoppling

Hur lyser lamporna jämfört med när du hade tre seriekopplade lampor? Ta bort en lampa. Vad händer med de andra lamporna? Försök att förklara skillnaden i resultatet när du jämför med hur det blev när du hade tre seriekopplade lampor.

Nivå B

B1. Gör en koppling med tre lampor, ett batteri och en strömbrytare.  Du ska göra en koppling så att du kan tända och släcka två lampor samtidigt och den tredje ska alltid lysa.

B2.  Nu ska du jämföra tre parallellkopplade batterier med tre seriekopplade batterier. Vad blir skillnaden?

Nivå C

C1. I denna uppgift så ska du göra en trappomkoppling. En trappomkoppling är kopplad så att man kan tända och släcka en lampa från två olika platser. Det är vanligt att vi har trappomkopplare i våra hem.
Ta skärmklipp på hur det ser ut när du har lyckats och beskriv hur din trappomkopplare fungerar. Obs! Det funkar inte att använda strömbrytare utan du måste bryta och sätta på strömmen genom att flytta ledningarna.

Lärandematris -Laboration ellära

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *