Lektion 6 – Jonföreningar

När atomer bildar kemiska föreningar så  strävar de alltid efter att få fullt yttersta skal så kallad ädelgasstruktur. Vissa atomer gör detta genom att bilda joner och jonföreningar medan andra bildar molekylföreningar. Det finns tre olika typer av bindningar när atomer bildar molekyler. Det finns molekylbindning. Ett exempel på ett ämne som har en molekylbindning är till exempel vatten. Det finns metallbindning då delar alla atomer elektroner med varandra i ett gemensamt elektronmoln. De enskilda elektronerna hör inte till någon speciell atom utan alla atomer delar på elektronerna. Så till sist så finns det jonbindning. Här ska vi titta på de föreningar som är jonföreningar.

Atomer har olika förmåga när det gäller att bilda joner. De atomer som har få , ( 1-2 ), valenselektroner, ( elektronerna i det yttersta skalet), eller många , ( 6-7),bildar lätt joner mellan de atomer som t ex har 4 valenselektroner inte bildar joner utan istället bildar molekylföreningar.

Alla salter omkring oss är exempel på jonföreningar. Den vanligaste jonföreningen som vi stöter på i vår vardag är vanligt koksalt, ( natriumklorid). Koksalt är en förening mellan en natriumjon och en kloridjon. Om vi jämför koksalt med vanligt socker så ser de ganska lika ut men skillnaderna är stora. Koksalt är en jonförening och sitter ihop som i ett jättelikt nätverk av positiva och negativa joner.Det är den positiva och den negativa laddningen som drar sig mot varandra som gör att saltkristallerna håller ihop. Sockermolekylen däremot har molekylbindningar som gör att de olika sockermolekylerna sitter ihop med varandra. Om vi löser upp salt och socker i vatten kommer det att bli skillnad. Sockermolekylerna kommer att lösas upp och sväva omkring i vattnet som enskilda sockermolekyler. Det är fortfarande sockermolekyler. Salt däremot kommer att lösas upp i de olika beståndsdelarna natriumjoner och kloridjoner. Det kommer att sväva omkring fria natriumjoner och fria kloridjoner i vattnet. På samma sätt är det med alla jonföreningar att de när de löses upp i vattnet.

Hur jonföreningar bildas

Alla jonföreningar bildas av positiva och negativa joner. När de slås ihop till en jonförening så blir föreningen oladdad.

Exempel 1: Natriumkloridnatriumklorid

 

Natriumatomen lämnar över en elektron till kloratomen och på det sättet så får båda atomerna fullt yttersta skal, ädelgasstruktrur. Natrium bildar en positiv natriumjon, klor bildar en negativ kloridjon. De olika laddade jonerna dras till varandra och på det sättet så byggs hela kristallen upp av miljontals joner.

natriumklorid2

 

 

 

 

 

Exempel 2: Magnesiumklorid

magnesiumklorid

Magnesium har två elektroner i sitt yttersta skal som den behöver bli av med för att uppnå fullt yttersta skal, ädelgasstruktur men varje kloratom kan bara ta emot en elektron. Därför behövs två kloratomer för varje magnesiumatom för att bilda magnesiumklorid. När jonföreningar bildas av positiva och negativa joner så ska jonföreningen alltid bli oladdad. De negativa och positiva jonerna kombineras i föreningen så att hela föreningen inte har någon laddning alls.

 

 

magnesiumklorid2

 

 

 

Animering jonförening

Här kan du öva och testa om hur jonföreningar bildas – 8F- Klicka här , 8G Klicka här

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *