Lektion 5 – Joner

När atomer bildar kemiska föreningar så  strävar de alltid efter att få fullt yttersta skal så kallad ädelgasstruktur. Vissa atomer gör detta genom att bilda joner och jonföreningar medan andra bildar molekylföreningar. Det finns tre olika typer av bindningar när atomer bildar molekyler. Det finns molekylbindning. Ett exempel på ett ämne som har en molekylbindning är till exempel vatten. Det finns metallbindning då delar alla atomer elektroner med varandra i ett gemensamt elektronmoln. De enskilda elektronerna hör inte till någon speciell atom utan alla atomer delar på elektronerna. Så till sist så finns det jonbindning. 

Joner

Alla atomer strävar efter att uppnå ädelgasstruktur. Det vill säga fullt yttersta elektronskal,( 2 om atomen har ett skal och 8 om den har fler). Atomer kan på det här sättet ge bort en eller flera elektroner till en annan atom så att de båda får fullt yttersta skal. På det här sättet får båda atomerna ädelgasstruktur. En del bildar negativa joner och en del bildar positiva joner beroende på om de tar upp eller avger elektroner som ju är negativt laddade.

Atomer med få elektroner i sitt yttersta skal ,( upp till tre), avger oftast sina elektroner och atomer med många elektroner i sitt yttersta skal, minst 5 och högst 7 ) tar upp elektroner.

Exempel 1:

kalium2

Här är till exempel en kaliumatom. Den har atomnummer 19 och därmed 19 elektroner. 2 i sitt innersta skal, därefter 8,8 och i sitt yttersta skal 1 elektron. Eftersom det är lättare för atomen att ge bort en elektron än att ta upp sju från någon annan atom kommer kalium att bilda en positiv jon. Kalium har 19 protoner som är positivt laddade och när den har avgett en elektron kommer den endast att ha 18 elektroner kvar → + 19 – 18 = +1.
kaliumjon

Så här betecknas kaliumjonen. Genom att skriva + eller – uppe till höger om atomens tecken visar man att det är en jon.

 

 

 

Exempel 2:

syre         syre2     syre3

Syre har 8 protoner och 8 elektroner som är placerade så att 2 i atomens innersta skal och 6 i det yttersta. Det fattas med andra ord två elektroner för att syre ska uppnå ädelgasstruktur. De två elektronerna kan syre få från någon atom som gärna lämnar ifrån sig elektroner. När syre har tagit upp två elektroner blir den en jon med laddningen -2 eftersom den då har 8 positivt laddade protoner och 10 negativt laddade elektroner.

syre4Så här betecknas syrejonen. Genom att skriva 2 – visar man att syrejonen har 2 elektroner fler än den har protoner. + 8 – 10 = -2

 

 

 

Gör självtest joner – Här klickar 8D– Här klickar 8E– Här klickar 8FHär klickar 8G – Här kan du hämta en presentation om vilka joner olika atomer bildar.Animering joner 2

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *