Hur uppkommer strålning i maskiner?- Ebba och Wilma

Strålning finns överallt runt om oss i rymden, vår kropp och i berggrunden. Vi använder oss dagligen i medicinsk vård genom röntgen. Om man har brutit något i kroppen kan man ta ett röntgen foto för att se vart benet har gått sönder.

 

Röntgen är en slags kamera som sänder ut och fångar upp strålning som man kan kalla även fotostrålning. Röntgenstrålning är elektromagnetisk strålning som skapas på konstgjord väg i röntgenutrustningar. Genom att elektroner med hög energi kolliderar med ett material uppstår röntgenstrålning som har hög genomträngningsförmåga. Strålningen genomtränger vävnad och muskel mycket lättare än ben. Benet lyser då ljusare och därför är röntgen bäst när man ska fota skelett.

Man kan också använda strålning till olika saker. Positronkamera (PET) är en kamera som känner av strålning som har  injicerats i kroppen. Genom detta kan man behandla cancer och man använder också ämnet cobolt-60 för att behandla cancer.

 

Strålning kan också vara farligt och nyttigt. För mycket strålning skador oss. Marie Curie dog av cancer eftersom hon hade utsatts av mycket stark strålning under en lång tid. Idag har vi kommit på skyddsutrustning. Människor som jobbar med röntgen måste dagligen bära sådana kläder. Men om vi inte hade hittat strålning hade vi t.ex. inte kunnat se vart benen är brutna men också inte kunnat behandla cancer.

 

Två viktiga personer inom röntgenkunskap är Wilhelm Conrad Röntgen och Marie Curie. Marie Curie är en känd kemist och fysiker. Under hennes tid studerade hon om mystiska strålar. Hon undrade då om det fanns annat ämne än Uran som strålar, genom hennes forskning upptäcker hon att ämnet Torium. Marie kommer också med ordet radioaktivitet som menad med att ett ämne strålar. Hon upptäcker med senare tid ämnet polonium och radium. Efter några år framställer hon rent radium.

De upptäcker bland annat att radium avger såväl värme som en radioaktiv gas (radon), liksom att det finns olika slags strålning och att denna kan påverka kroppen i såväl positiv som negativ bemärkelse.

Marie Curie tilldelas också Nobelpris 1903 men bara halvan då maken också får halva.

Tack vare Marie Curies forskning kan man använda strålning som kan bota cancer och hudsår.

 

Wilhelm Röntgen är en tysk fysiker som är känd för sin upptäckt Röntgen. Han pluggade på ett universitet och studerade katodstrålar. Det är strålar som rör sig i ett glasrör och det uppstår ett ljusfenomen. En gång när han skärmade av glasröret med ett mörkt papper såg han ett osynligt ljus som trängde igenom pappret. Inne i rummet fanns en kartongbit som var täckt med ett fluorescerande ämne, det är ett ämnet avger ljus när det träffas av ljus. När han upptäckte detta så började forska om det mer om det, han gick tillslut ut med vad han hade upptäck och fysiker och även läkare intresserade sig i det här och insåg det positiva då man inte behöver skära upp människor längre. Han tog bilder på sin frus hand som vi kallar idag röntgenbilder. Han upptäckt vart stor och han tog emot nobelpris i fysik 1901 med motiveringen ”för sin upptäckt av strålningen som kom att namnges efter honom själv.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *