Hur uppkommer radioaktivitet i naturen? Linda, Elif & Elisa

Hur uppkommer radioaktivitet i naturen?

 

Den radioaktiva strålningen finns överallt runt omkring oss i naturen och uppkommer från flera olika moment. Den allra första strålningen kommer från världsrymden, det kallas den kosmiska strålningen. Men den finns överallt, t.ex. solen, berggrunden, vatten, luften och även i människokroppen. Den radioaktivastrålningen sprids snabbast i luften. I vattnet har den radioaktiva strålningen gjort vattnet förorenat. Den här strålningen kallas för den ”naturliga strålningen”. Vi människor kan inte skydda oss emot den eftersom att den är överallt. Dock så är strålningen olika på olika ställen, i berggrunderna finns det olika doser. Ett exempel på en radioaktiv gas är radon, den finns i marken och kan ställa till problem när man ska bygga hus. Det har en stor betydelse vart man bor för om man bor i ett högt hus så får man i sig mer strålning eftersom att man är närmre rymden, om man flyger så får man i sig väldigt mycket strålning. Här I Sverige får vi människor i oss  0,5 mSv per år från den naturliga strålningen. mSv är en enhet som man använder för att tala om strålningsflödet.

 

För 30 år sedan skedde en explosion I ett kärnkraftverk I Tjernobyl som ligger norr om Kiev I Ukraina. Den radioaktiva strålningen som kom under explosionen har påverkningar än idag.

Tjernobyl evakuerades och idag bor det inga människor I närheten av staden. Men de djur och växter som lever där påverkades och deras påverkningar finns kvar än idag. T.ex. har fåglarna I området mindre hjärnor, träden växer långsammare och det finns inte mycket insekter I området. Nedbrytare som mikrober och svampar påverkades och deras nedbrytningsförmåga försämrades.

 

Det var forskare som gjorde en undersökning år 1991. De la ut 600 påsar med löv I området Tjenobyl som var påverkat av radioaktiv strålning. Efter 1 år var 60% av löven kvar, samma undersökning I områden som inte var påverkade var det 10-30% löv kvar. Alltså har nedbrytningseffekten försämrats på grund utav radioaktiv strålning.

 

Marie Curie var en fransk och polsk kemist och fysiker. Hon är mest känd för sin forskning om radioaktivitet, och hon tog emot nobelpriset I fysik med sin man Pierre Curie och Henry Becquerel för deras forskning om radioaktivitet. Och andra gången tog hon emot nobelpriset I kemi för sin upptäckt av radium och polonium. När Marie fick reda på Becquerel´s upptäckt ville hon genast börja fortsätta studera om det nya fenomenet, hon använde den här forskningen till hennes doktorsavhandling, (sista skriftliga resultatet I en forskarutbildning). Hon var också den personen som lärde sig att räkna ut ett ämnets atomvikt, hon för just ämnet radium.

Eftersom Marie Curie uppfann strålning så uppfann hon även att strålning kan bota cancer, det har idag räddat många människor. Även under andra världskriget kom hon på röntgenstrålning och med den kunde de rädda många skadade franska soldater. Idag har Maries arbete gjort stor nytta, röntgenstrålning använder många tandläkare idag.

 

Bildresultat för marie curie

 

https://www.google.se/search?as_st=y&tbm=isch&hl=sv&as_q=marie+curie&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&tbs=sur:f#imgrc=OzZzGe_jGK–YM:

By ”Wide World Photos” and ”Underwood and Underwood, New York” [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

 

 

Källor: wikipedia.se

Fysik bok

alltomvetenskap.se

http://www.medicinhistoriskasyd.se/bildspel/Radiologi_Lund/Torgil_bild05.1.2.html

http://fugo2.fuv.se/NaturkunskapA/nkaasom6/%7B988CDF91-0ADF-4F16-AEAD-D6FCA027C19F%7D/06_10.html

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *