Elektroner i rörelse labbrapport Sofie 8G

 

  1. I första försöket blåser vi upp en ballong som vi sedan gnuggar mot håret. När vi gnuggat den en stund sätter vi den emot väggen. Ballongen dras till väggen, men ramlar ned efter ett tag.

 

  1. I det andra försöket rev vi pappersbitar av silkespapper och gnuggade en linjal mot ylletyg. Sedan förde vi linjalen mot pappersbitarna. Pappersbitarna drogs till linjalen.

 

  1. Vi gnuggade linjalen mot ylletyget och höll den över en hög med mannagryn. Mannagrynen fastnade på linjalen.

 

  1. Vi hängde en linjalen lodrätt i en tråd. Vi gnuggade den linjalen och en annan linjal mot ylletyget, och sedan förde vi linjalen mot den som hängde lodrätt. Linjalerna stöttes bort från varandra.
  2. Vi såg en film där en ebonitstav fördes emot en stråle olja och en stråle vatten. Det hände ingenting med oljan, men vattnet dras mot ebonitstaven.
    Eftersom vattnet är polärt dras det till den laddade ebonitstaven. När en atom är polär har den en sida som är negativ och en som är positiv. Matoljans atomer är opolära, alltså har den ingen tydlig sida som är negativ eller positiv. Därför dras inte matoljan till ebonitstaven.
  3. När vi gnuggar Johns ben mot mattan och riktar hans finger mot handtaget får han stötar av det. När han gnuggar benet mot mattan rör sig elektronerna genom hans kropp och går ut genom närmsta ledare, i det här fallet dörrhandtaget.
  4. När man gnuggar ballongen mot tröjan tar den upp elektroner ifrån tröjan. Det gör att ballongen får en negativ laddning. När man för ballongen mot väggen stöts elektronerna i väggen bort, och ballongen dras till protonerna. Därför fastnar ballongen på väggen. Den dras också till tröjan eftersom tröjan nu har ett överskott av positiv laddning.

Hur fungerar statisk elektricitet och vad beror det på?

När man t.ex. gnuggar en ballong mot en tröja drar man bort elektronerna från den, och ballongen får ett överskott av negativ energi. Tröjan får ett överskott av positiv energi. Då dras ballongen både till tröjan, eftersom tröjan är positivt laddad, och till väggen, eftersom väggen har protoner i sig. Då skjuts neutronerna i väggen lite åt sidan av ballongens negativa energi.

När man gnuggar ballongen mot tröjan sliter ballongen bort tröjans neutroner. Sedan kan man fästa ballongen mot en vägg, och den sitter kvar där medan elektronerna hoppar mellan ballongen och väggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *